Energofórum konferencia

Participants

 • Aare Tessin Ltd. For Electricity (ALPIQ)
 • Atel Česká republika s.r.o.
 • Atel Energy AG, organizační složka
 • Auxilien, a.s.
 • BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
 • Bratislavská teplárenská, a.s.
 • BUKÓZA ENERGO, a. s.
 • CAO Central Allocation Office GmbH
 • Capitol Legal Group s.r.o.
 • Czech Coal a.s.
 • ČEPS, a.s.
 • ČEZ Slovensko, s.r.o.
 • EFT Slovakia s.r.o.
 • Electrabel, organizační složka
 • Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG (EGL)
 • Energie-Control GmbH
 • ENERGY CORPORATE SERVICES s.r.o.
 • EXXA Energy Exchange Austria
 • Ezpada s.r.o.
 • GGE a.s.
 • Holcim (Slovensko) a. s.
 • INDRA Czech Republic s.r.o.
 • INDRA Slovakia, a.s.
 • IPESOFT spol. s r.o.
 • KIH Energy Ceska, s.r.o.
 • Komunal Energy, a.s.
 • Landis+Gyr s.r.o.
 • MAGNA E.A. s.r.o.
 • Max Services, s.r.o.
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • NCHZ Energetika, a. s.
 • Operátor trhu s elektřinou, a.s.
 • PB Power Trade, a.s.
 • Považská cementáreň, a.s.
 • Pow-en a. s.
 • Power Exchange Central Europe, a.s.
 • PPC Power, a.s.
 • PRAKOENERG, spol. s r.o.
 • Pražská energetika, a.s.
 • PRO - ENERGY magazín
 • První energetická a.s.
 • RE Trading CEE s.r.o.
 • RE-PUBLIC s.r.o.
 • RIGHT POWER SK, s.r.o.
 • SE Predaj, s. r. o.
 • SEP, a.s.
 • SCHRACK TECHNIK, s.r.o.
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Slovenská energetická, a. s.
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.
 • SLOVNAFT, a.s.
 • SPX, s.r.o.
 • Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.
 • Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • TATRAVAGÓNKA a.s.
 • Taures Slovakia, spol. s r.o.
 • Taures, a.s.
 • Tepláreň Košice, a.s.
 • Tlačová agentúra Slovenskej republiky
 • TMC Servis s.r.o.
 • TRANSPETROL, a.s.
 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • UKRENERGY TRADE Zrt., organizačná zložka
 • UNICORN GROUP s.r.o.
 • Unicorn Systems E s.r.o.
 • UNITED ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • V-Elektra Slovakia, s.r.o.
 • VERBUND - Austrian Power Trading Slovakia, s.r.o.
 • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
 • VUPEX a.s.
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Východoslovenská energetika, a.s.
 • Západoslovenská energetika, a.s.
 • Združenie priemyselných odberateľov elektriny
 • ZTS Sabinov, a. s.
 • Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.