Energofórum konferencia

Speakers

 • Pavol Babarík - Landis + Gyr s.r.o.
 • Vladimír Durec - Metering Services, s.r.o.
 • Iveta Fillová - ZSE Energia, a.s.
 • Peter Hrbik - Železnice Slovenskej republiky
 • Jaroslav Hrušč - Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Stanislav Hutňan - TRANSTECH, a.s.
 • Igor Chrapčiak - Schrack Technik s.r.o.
 • Jaroslav Kubinec - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Miroslav Kučera - Združenie priemyselných odberateľov energie
 • Stanislav Kundrát - Východoslovenská energetika, a.s.
 • Libor Láznička - Sféra, a.s.
 • Ján Petrovič - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • Ján Pišta - Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Alena Šalamonová - Slovenské elektrárne, a.s.
 • Miroslav Škorník - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • Pavel Šramko - SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.
 • Radoslav Tomovčík - Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Jozef Zuba - RE Trading CEE s.r.o.