Energofórum konferencia

Participants

 • A. En. Slovensko s.r.o.
 • Atel AG
 • Atel Energy AG
 • Atel Slovensko s.r.o.
 • Bekaert Hlohovec, a.s.
 • Bratislavská teplárenská, a.s.
 • Bytkomfort, s.r.o.
 • Czech Coal a.s.
 • ČEZ Slovensko, s.r.o.
 • Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
 • EENERGIA, s.r.o.
 • EFT Slovakia s.r.o.
 • Energy Alliance Slovakia s.r.o.
 • ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.
 • ENEROLA, družstvo
 • EUROREPORT plus, s.r.o.
 • GEON, s.r.o.
 • GGE a.s.
 • Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
 • CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
 • INDRA Slovakia, a.s.
 • Istrochem Reality, a.s.
 • Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
 • Johns Manville Slovakia, a.s.
 • KFK, s.r.o.
 • Landis+Gyr s.r.o.
 • MENERT spol. s r.o.
 • Metering Services s.r.o.
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • Mondi Business Paper SCP, a.s.
 • MORAVIA ENERGO, a.s.
 • Novácke chemické závody, a.s.
 • OFZ, a.s.
 • PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
 • Považská cementáreň, a.s.
 • PRAKOENERG, spol. s r.o.
 • PRO - ENERGY magazín
 • První energetická a.s.
 • RE Trading CEE s.r.o.
 • RIGHT POWER SK, s.r.o.
 • SEP, a.s.
 • Sféra, a.s.
 • SHP Harmanec, a.s.
 • SCHRACK TECHNIK, s.r.o.
 • Siemens AG
 • SLAVIA CAPITAL Services, a.s.
 • Slovalco, a.s.
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.
 • SLOVNAFT , a.s.
 • Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.
 • SPX, s.r.o.
 • Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Taures, a.s.
 • Technická Univerzita Košice
 • Tepláreň Košice, a.s.
 • TRANSPETROL, a.s.
 • TRANSTECH, a.s.
 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • United Energy Trading, a.s.
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • V-Elektra Slovakia, s.r.o.
 • VERBUND - Austrian Power Trading Slovakia, s.r.o.
 • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Východoslovenská energetika, a.s.
 • Západoslovenská energetika, a.s.
 • Združenie priemyselných odberateľov energie
 • ZSE Energia, a.s.
 • Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
 • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Žilinská teplárenská, a.s.