Energofórum konferencia

Participants

 • 2BRIDGZ Solutions Slovakia spol. s r.o.
 • A.En. Slovensko s.r.o.
 • Agentura pro podnikání a inovace
 • ALPIQ ENERGY SE
 • Aqist, a. s.
 • Atos IT Solutions and Services s.r.o.
 • Axpo Slovensko a Česko, s.r.o.
 • Bisnode Česká republika, a.s.
 • BUKÓZA ENERGO, a. s.
 • Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.
 • CM European Power Slovakia, s. r. o.
 • COM-therm, spol. s r.o.
 • ČEPS, a.s.
 • ČEZ Slovensko, s.r.o.
 • ČEZ, a. s.
 • Deloitte Advisory s.r.o.
 • ELGAS, s.r.o.
 • Energie2, a.s.
 • Energoservis DSJ, s.r.o.
 • energy analytics, s. r. o.
 • ENGIE Services a.s.
 • ENVIRAL, a.s.
 • Ernst & Young, s.r.o.
 • GGE a.s.
 • HMH, s.r.o.
 • INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
 • IPESOFT spol. s r.o.
 • JSE, spol. s r.o.
 • Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie - KUVOZE
 • Kompaflex - D.M.M. potrubné elementy spol. s r.o.
 • Košická energetická spoločnosť, a.s.
 • MAEN SK spol. s r.o.
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • MOL Plc.
 • Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • OFZ, a.s.
 • OKTE, a.s.
 • PALESTRA a. s.
 • Pavel ŠIMON s.r.o.
 • PMP Energy, s.r.o.
 • Považská cementáreň, a.s.
 • Pow-en a. s.
 • PPA Power DS s. r. o.
 • Priemyselný park Štúrovo, a.s.
 • REVA ENERGO s.r.o.
 • S&T Slovakia s. r. o.
 • SCR interactive s.r.o.
 • SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o.
 • SK Energy, s.r.o.
 • SkyToll, a. s.
 • SLOR, s. r. o.
 • SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
 • Slovalco, a.s.
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • SLOVNAFT, a.s.
 • Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
 • Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Taures, a.s.
 • TAURON Czech Energy s.r.o.
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Tepláreň Košice, a. s.
 • Tlačová agentúra Slovenskej republiky
 • TMC Servis s.r.o.
 • TRANSTECH, a.s.
 • TWINLOGY, s.r.o.
 • Unicorn Systems SK s. r. o.
 • VEGUM a. s.
 • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Východoslovenská energetika a.s.
 • Východoslovenská energetika Holding a.s.
 • Západoslovenská distribučná, a.s.
 • Združenie dodávateľov energií
 • Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
 • Žilinská teplárenská, a.s.