Energofórum konferencia

Programme

 • 8:00-9:00
  Registrácia účastníkov

  Ranná káva so spoločnosťou sféra, a.s.

 • 9:00-9:10
  Privítanie účastníkov a otvorenie konferencie

  Oskár Halzl, sféra, a.s.

 • 9:10-10:25
  Blok I.: Zmeny v energetickej legislatíve

  Moderuje: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  • Rudolf Zábojník, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
   Nové kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Transpozícia tretieho energetického balíčka Európskeho spoločenstva do národnej legislatívy.
  • Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group s.r.o.
   Praktické skúsenosti s aplikáciou novej legislatívy pred Úradom. Zvláda Úrad nové kompetencie?

 • 10:25-10:45
  Prestávka na kávu

 • 10:45-12:00
  Blok II.: Uplatnenie plynu na Slovensku

  Moderuje: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  • Ľubomír Blaško, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
   Podmienky ďalšieho rozvoja CNG na Slovensku
  • Filip Urban, Asociácia pre využitie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov
   Symbióza "Modrého plynu" a "Zeleného plynu" ako strategická výhoda konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu Slovenska
  • Miroslav Struž, GGE a.s.
   Využitie plynu na kombinovanú výrobu elektriny a tepla

 • 12:00-13:30
  Obed

 • 13:30-14:45
  Blok III.: Vývoj na európskych trhoch s plynom

  Moderuje: Richard Kvasňovský, Tlačová agentúra Slovenskej republiky

  • Michal Ľalík, eustream, a.s.
   Integrácia trhov s plynom a nové infraštruktúrne projekty
  • David Kučera, Power Exchange Central Europe, a.s.
   Obchodování s plynem na platformě PXE
  • Róbert Kadnár, ISTER TRANS, a.s.
   Dovoz LNG do strednej Európy

 • 14:45-15:10
  Prestávka na kávu

 • 15:10-17:00
  Panelová diskusia: Aká je budúcnosť plynu?

  Moderuje: Ján Klepáč, Slovenský plynárenský a naftový zväz

  Členovia panelu:

  • Peter Baláž, Ekonomická univerzita
  • Dušan Randuška, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • Vladimír Štěpán, ENA, s.r.o.

 • 18:00
  Raut, spoločensko - športový program