Energofórum konferencia

Participants

 • ALPIQ ENERGY SE
 • Atos IT Solutions and Services s.r.o.
 • ATP Journal
 • BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
 • Bratislavská teplárenská, a.s.
 • BUKÓZA ENERGO, a. s.
 • BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.
 • Capitol Legal Group s.r.o.
 • CM European Power Slovakia, s. r. o.
 • CYGNI SOFTWARE, a.s.
 • Český svaz zaměstnavatelů v energetice (časopis ENERGETIKA)
 • ČEZ Slovensko, s.r.o.
 • ČEZ, a.s.
 • Duslo, a.s.
 • ELGAS, s.r.o.
 • ENERGA Slovakia s.r.o.
 • Energie2, a.s.
 • ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s.
 • energy analytics, s.r.o.
 • ENTSO-E
 • EP ENERGY TRADING, a.s.
 • EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
 • Ernst&Young
 • FEI STU v Bratislave
 • GGE a.s.
 • HTEnergy s.r.o.
 • IBM Hungary
 • IBM Slovensko, spol. s r.o.
 • IPESOFT spol. s r.o.
 • JSE, spol. s r.o.
 • Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka
 • Leaf Slovakia s.r.o.
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Mondi SCP, a.s.
 • NAFTA a.s.
 • OFZ, a.s.
 • OKOnet, a.s.
 • OKTE, a.s.
 • OLO a.s.
 • ORACLE Slovensko s.r.o.
 • Považská cementáreň, a.s.
 • Pow-en a. s.
 • PRAKOENERG, spol. s r.o.
 • PRO-ENERGY magazín
 • RE-PUBLIC s.r.o.
 • RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
 • RIGHT POWER TRADING, s.r.o.
 • RIGHT POWER, a.s.
 • ROSATOM OVERSEAS
 • SE Predaj, s. r. o.
 • SEP, a.s.
 • SI Teplo, s.r.o.
 • SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
 • Slovalco, a.s.
 • Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu - SAPI
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.
 • SLOVNAFT, a.s.
 • Stredoslovenská energetika, a.s.
 • STROJCHEM, a.s.
 • TASR
 • TATRAVAGÓNKA Poprad, s.r.o.
 • Taures, a.s.
 • TAURON Czech Energy s.r.o.
 • Tepláreň Košice, a.s.
 • TRANSPETROL, a.s.
 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Unicorn Systems SK s. r. o.
 • VNG Slovakia, spol. s r.o.
 • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Východoslovenská energetika a.s.
 • YMS, a.s.
 • Západoslovenská distribučná, a.s.
 • Západoslovenská energetika, a.s.
 • Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Žilinská teplárenská, a.s.