Energofórum konferencia

Participants

 • A. En. Invent AG
 • A. En. Slovensko s.r.o.
 • ABB, s.r.o.
 • Advanced Power Slovakia, s.r.o.
 • Atel AG
 • Atel Slovensko s.r.o.
 • Atradius Credit Insurance N.V.
 • Bentley Systems ČR
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Calmit, spol. s r.o.
 • Coal Energy, a.s.
 • Czech Coal SK s.r.o.
 • ČEZ Slovensko, s.r.o.
 • Denník SME
 • Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
 • Elektrovod Holding, a.s.
 • ENERGY TRADING COMPANY, s.r.o.
 • ENEROLA, družstvo
 • EuroEnergy, s.r.o.
 • EVPÚ a.s.
 • FEI STU Košice
 • K + K a.s.
 • KINEX, a.s.
 • Landis+Gyr s.r.o.
 • Lumen Energy a.s.
 • MATADOR a.s.
 • Mesto Trenčín
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • MORAVIA ENERGO, a.s.
 • OFZ, a.s.
 • Oracle Slovensko spol. s r.o.
 • PCC Slovakia s.r.o.
 • Piešťanský týždeň
 • Považská cementáreň, a.s.
 • Revue priemyslu
 • RIGHT POWER SK, s.r.o.
 • RoTTeL, s.r.o.
 • SEP, a.s.
 • Sféra, a.s.
 • SHP Harmanec, a.s.
 • Slovalco, a.s.
 • SLOVENERGO spol. s r.o.
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Slovenská pošta, a.s.
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • SLOVNAFT , a.s.
 • Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Taures, a.s.
 • Technická Univerzita Košice
 • TESCO STORES ČR, a.s./TESCO STORES SR, a.s.
 • TRANSPETROL, a.s.
 • TRANSTECH, a.s.
 • Unicorn Systems, a.s.
 • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • V-Elektra Slovakia, s.r.o.
 • VERBUND - Austrian Power Trading Slovakia, s.r.o.
 • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
 • VUJE, a.s.
 • Východoslovenská energetika, a.s.
 • Západoslovenská energetika, a.s.
 • Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
 • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Žilinská teplárenská, a.s.
 • Žilinská univerzita