ENERGOFÓRUM 2015 - Plyn

Budúcnosť plynu v Energetickej únii

ENERGOFÓRUM® 2015 - plyn sa konala v hoteli Senec na Slnečných jazerách. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom.

Informácie z konferencie:

22.6.2015 Blok I. Aktuálne informácie z vnútorného trhu

22.6.2015 Blok II. Téma na medzinárodnej úrovni

22.6.2015 Blok III. Energetická efektívnosť nielen ako slovné spojenie

22.6.2015 Panelová diskusia: Podnikanie v Čechách a na Slovensku-podobnosti a rozdiely

23.6.2015 Blok IV. Kombinovaná výroba elektriny a tepla - status quo

23.6.2015 Panelová diskusia: Budúcnosť plynu ako paliva

 

UvodnaStrana

banner