Jedenásty ročník ENERGOFÓRUM® 

Konferencia ENERGOFÓRUM® sa aj v tomto roku uskutočnila pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v dvoch termínoch.

Prvá, zameraná na oblasť plynárenstva ENERGOFÓRUM® 2016 – plyn, sa konala v dňoch 6. - 7. júna 2016 v hoteli Sitno vo Vyhniach.

Druhá tohtoročná konferencia, zameraná na sektor elektroenergetiky, pod názvom ENERGOFÓRUM® 2016 – elektrina sa konala v dňoch 13. a 14. októbra 2016,  tiež vo Vyhniach. Zameraním oboch konferencií je aktuálne dianie v jednotlivých sektoroch s osobitným zreteľom na otázky legislatívy, regulácie a vytvárania podnikateľského prostredia.

 

 

 

banner