Program

Štvrtok 5.6.2014

Moderátor konferencie: Ing. Richard Kvasňovský, TASR

8:00-9:00

Registrácia účastníkov

Ranná káva so spoločnosťou sféra, a.s.

9:00-9:10

Privítanie účastníkov a otvorenie konferencie

RNDr. Oskár Halzl, sféra, a.s.
9:10-10:15

Blok I.: Plynárenstvo v paragrafoch

 • Ing. Ľubomír Čačaný, Ministerstvo hospodárstva SR
  Aktuálne otázky plynárenstva na Slovensku
 • Mgr. Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group s.r.o.
  Ochrana spotrebiteľa pri dodávke plynu alebo poslanecké novely ako nový trend
10:15-10:45

Prestávka na kávu

10:45-12:00

Blok II.: Nové cesty plynu

 • Ing. Milan Sedláček, eustream, a.s.
  Nové cesty plynu
 • Ing. Tibor Hodnič, NAFTA a.s.
  Nové trendy v obchodovaní s uskladňovacou kapacitou
 • Ing. Marek Paál, SPP - distribúcia, a.s.
  Distribúcia plynu na Slovensku
12:00-13:30

Obed

13:30-14:45

Blok III.: Regulácia plynu u nás a v zahraničí

 • Ing. Jiří Chvojka, Energetický regulační úřad ČR
  Česká republika - změny v regulaci sektoru plynárenství
 • Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  Perspektívy pre európsky trh s plynom
 • Mgr. Michal Hudec, energy analytics, s. r. o.
  Riziká ukrajinsko-ruského konfliktu
14:45-15:15

Prestávka na kávu

15:15-17:00

Panelová diskusia: Liberalizácia vs. regulácia

Moderuje: Mgr. Michal Hudec, energy analytics, s. r. o.

 

Členovia panelu:

 • Ing. Stanislav Kovalík, ČEZ Slovensko, s.r.o.
 • Ing. Milan Sedláček, eustream, a.s.
 • Mgr. Henrich Krejčí, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Mgr. Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group, s.r.o.
18:00

Raut

Piatok 6.6.2014

07:30-09:00

Raňajky

9:00-10:00

Blok IV.: Plynomobily a elektromobily

 • Ing. Ľubomír Blaško, MBA, SPP CNG s.r.o.
  CNG na Slovensku – potenciál a perspektíva
 • Ing. Dominika Tkáčová, IFT InForm Technologies, a.s.
  Elektromobilita - návrat do budúcnosti
10:00-10:30

Prestávka na kávu

10:30-12:00

Panelová diskusia: Potrebuje trh s plynom operátora?

Moderuje: Mgr. Hanuš Beran, Taures, a.s.

 

Členovia panelu:

 • Mgr. Ivan Weiss, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Ing. Jakub Nečesaný, OTE, a.s.
 • Ing. Radim Juřica, Lumius, spol. s r.o.
 • Mgr. Martin Sliva, OKTE, a.s.
 • Ing. Miroslav Rozkoš, SPP - distribúcia, a.s..
12:00-12:15

Tombola

12:15

Obed

banner