ENERGOFÓRUM 2017 - elektrina + plyn

Na základe spätnej väzby od účastníkov sme sa rozhodli, že konferencia ENERGOFÓRUM® 2017 opäť spojí elektrinu a plyn pod jednu strechu. 

ENERGOFÓRUM 2016 - Elektrina

Jedenásty ročník konferencie ENERGOFÓRUM® 2016 - elektrina, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, sa konal v dňoch 13. - 14. októbra 2016 v hoteli Sitno vo Vyhniach.

ENERGOFÓRUM 2016 - Plyn

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2016 - plyn, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, sa konala v dňoch 6.-7. júna 2016 v hoteli Sitno vo Vyhniach.

ENERGOFÓRUM 2015 - Elektrina

Jubilejný desiaty ročník konferencie ENERGOFÓRUM® 2015 - elektrina sa konal v dňoch 15.-16. októbra 2015 v hoteli Sitno vo Vyhniach pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Konferencia bola zároveň malou oslavou jubilea.

ENERGOFÓRUM 2015 - Plyn

ENERGOFÓRUM® 2015 - plyn sa konala v hoteli Senec na Slnečných jazerách. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom.

ENERGOFÓRUM 2014 - Elektrina

Konferencia ENERGOFÓRUM® - elektrina sa uskutočnila v dňoch 16.-17.10.2014 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

ENERGOFÓRUM 2014 - Plyn

Konferencia ENERGOFÓRUM® - plyn sa uskutočnila v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom 5.-6.6.2014 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

ENERGOFÓRUM 2013 - Elektrina

Konferencia ENERGOFÓRUM® - elektrina sa uskutočnila v dňoch 17.-18.10.2013 v hoteli Sitno vo Vyhniach pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

ENERGOFÓRUM 2013 - Plyn

Konferencia ENERGOFÓRUM® - plyn sa konala v hoteli Družba v Demänovskej doline pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Konferencia sa konala v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom.

ENERGOFÓRUM 2012

Siedmy ročník odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM®, ktorého mottom bola "Integrácia trhov a dodávok energií", sa konal v hoteli Sitno vo Vyhniach. Hlavnou témou boli významné zmeny a udalosti, ktoré majú vplyv na ďalší rozvoj energetiky na Slovensku a v zahraničí. Celkovo 230 účastníkov z 86 spoločností využilo možnosť získať aktuálne informácie o integrácii trhov a dodávok energií. Konferencia sa aj tento rok konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, s medzinárodnou účasťou.

ENERGOFÓRUM 2011

Šiesty ročník odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM® sa uskutočnil 20.-21.10.2011 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Účastníci a odborná verejnosť si vypočuli zaujímavé panelové diskusie a prednášky renomovaných odborníkov na aktuálne témy z oblasti energetiky. Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

ENERGOFÓRUM 2010

Jubilejný piaty ročník odbornej energetickej konferencie ENERGOFÓRUM® sa uskutočnil 14.-15.10.2010 v hoteli Sitno vo Vyhniach.

ENERGOFÓRUM 2009

Štvrtý ročník odbornej konferencie ENERGOFÓRUM® sa konal 8.-9.10.2009 v hoteli Sorea v Piešťanoch. 193 odborníkov z 81 spoločností, orgánov štátnej správy a iných organizácií diskutovalo na tému "Elektrina bez hraníc. Integrácia trhov s elektrinou." Konferencia sa aj tento rok konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

ENERGOFÓRUM 2008

Odborná energetická konferencia ENERGOFÓRUM®, ktorá sa uskutočnila 2. – 3.10.2008 v Piešťanoch, privítala 182 odborníkov zo 79 spoločností, orgánov štátnej správy a iných organizácií. Ministerstvo hospodárstva SR opäť prevzalo záštitu nad konferenciou.

ENERGOFÓRUM 2007

Spoločnosť sféra, a.s., usporiadala už po druhýkrát odbornú energetickú konferenciu ENERGOFÓRUM® , pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Nosnou témou bol "Liberalizovaný trh v podmienkach energetického deficitu". V dňoch 18. a 19. októbra 2007 odznelo v Piešťanoch 18 príspevkov na aktuálne témy stavu a rozvoja liberalizovaného elektroenergetického trhu.

ENERGOFÓRUM 2006

Odborná konferencia ENERGOFÓRUM® sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v dňoch 9.-10. novembra 2006 v Piešťanoch O veľkom záujme o konferenciu svedčí aj skutočnosť, že sa jej zúčastnilo 127 odborníkov zo 66 organizácií.

banner