Energofórum konferencia

General partner

Lead partner

Partners

Networking partner

Media partner

Participants

 • Advance Energy Solutions, a.s.
 • Aqist, a.s.
 • Citrón s.r.o.
 • ČEZ Distribučné sústavy a.s.
 • EAM Slovakia, s.r.o.
 • ELGAS, k.s.
 • encare, s.r.o.
 • Energo Services s. r. o.
 • ENGIE Services a.s.
 • EP GROUP s.r.o.
 • Ernst and Young, s. r. o.
 • FUERGY Industries j. s. a.
 • G&E Trading, a.s.
 • IPESOFT spol. s r.o.
 • I P M, s.r.o.
 • JPX s.r.o.
 • JSE, spol. s r.o.
 • KOOR, s.r.o.
 • Košická energetická spoločnosť, a.s.
 • LEGATE, s.r.o.
 • MAGNA TEPLO a. s.
 • MAKERS s. r. o.
 • MET Slovakia, a. s.
 • Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
 • NAFTA a.s.
 • OFZ, a.s.
 • Optifin Energo, s. r. o.
 • Považská cementáreň, a.s.
 • Pow-en a.s.
 • PPA Power DS s. r. o.
 • PPC Investments, a. s.
 • Priemyselný park Štúrovo, a.s.
 • SFÉRA, a.s.
 • SkyToll, a. s.
 • Slovak Biogas Association
 • Slovalco, a.s.
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
 • SLOVNAFT, a.s.
 • Snina Energy, s. r. o.
 • SPP CZ, a.s.
 • SPP - distribúcia, a.s.
 • Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Stredoslovenská distribučná, a.s.
 • Taures, a.s.
 • TWINLOGY s. r. o.
 • V-Elektra Slovakia, a.s.
 • Veolia Energia Slovensko, a. s.
 • Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.
 • Západoslovenská energetika, a.s.
 • ZSE Energia, a.s
 • Zvolenská teplárenská, a.s.
 • Železnice Slovenskej republiky
The list is continuously updated.