Program

Štvrtok 17.10.2013

Moderátor konferencie: Ing. Richard Kvasňovský, TASR

8:00-9:00

Registrácia účastníkov

Ranná káva so spoločnosťou sféra, a.s.

9:00-9:10

Privítanie účastníkov a otvorenie konferencie

RNDr. Oskár Halzl, sféra, a.s.
9:10-10:25

Blok I.: Energetická legislatíva - jej zmeny a dôsledky

 • Štefan Miklós, Ministerstvo hospodárstva SR
  Energetická politika - návrh
 • Mgr. Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group s.r.o.
  Zmeny v pravidlách regulácie - ďalší príspevok k rozkladu právneho štátu?!
 • Ing.Ivan Lovíšek, OKTE, a.s.
  Centrálna fakturácia: Legislatívne vymedzenie a základné princípy procesu
10:25-10:45

Prestávka na kávu

10:45-12:25

Blok II.: Európske trhy s elektrinou

 • Jana Moravcová, ENTSO-E
  Role of ENTSO-E Network Codes in European Market Integration
 • Ing. Peter Čulen, Ing. Juraj Šedivý, PhD., OKTE, a.s.
  Postavenie OKTE na trhu s elektrinou
 • Denisa Voleková, ROSATOM OVERSEAS
  Rosatom: Vízia rozvoja jadrovej energetiky
12:25-14:00

Na obed Vás pozýva spoločnosť sféra, a.s.

14:00-15:40

Blok III.: Cez merania k transparentnosti a efektívnosti, 1. časť

 • Mgr. Libor Láznička, MBA, sféra, a.s.
  Správa a zber nameraných údajov v OKTE
 • Pavel Šimon, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu
  Úlohy a povinnosti výrobcov (najmä OZE) elektriny z pohľadu tohtoročných zmien na trhu s elektrinou
 • Ing. Jaroslav Urblík, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  Informačný systém ISED – základný nástroj pre optimalizáciu spotreby trakčnej elektriny
 • János Prikk, IBM Hungary
  Smart Grids by IBM
15:40-16:00

Prestávka na kávu

16:00-17:30

Panelová diskusia: Cena elektriny

Moderuje: Blahoslav Němeček, Ernst&Young

 

Členovia panelu:

 • Ing. Arpád Tóth, Východoslovenská energetika a.s.
 • Ing. Ľuboš Ryšavý, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Mgr. Hanuš Beran, Taures, a.s.
 • Jiří Koudela, SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
18:30

Raut

Piatok 18.10.2013

07:30-09:00

Raňajky so spoločnosťou sféra, a.s.

9:00-10:30

Blok III.: Cez merania k transparentnosti a efektívnosti, 2. časť

 • Ing. Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR
  Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti
 • Ing. Marián Balej, CSc., STROJCHEM, a.s.
  Energetický audit ako nástroj pri úsporách elektrickej energie
 • Ing. Peter Chochol, PhD., Atos IT Solutions and Services s.r.o.
  Atos Smart Grid Suite a koncept interoperability
 • Ing. Tomáš Mlynárčik, PhD., Landis+Gyr s.r.o.
  Koncepcia Smart Grid & Smart Metering spoločnosti Landis+Gyr
10:30-10:50

Prestávka na kávu

10:50-12:20

Panelová diskusia: Inteligentné meracie systémy

Moderuje: Ing. František Pecho, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

 

Členovia panelu:

 • Ing. Peter Chochol, PhD., Atos IT Solutions and Services s.r.o.
 • Prof. Ing. František Janíček, PhD., Slovenská technická univerzita
 • Mgr. Martin Sliva, OKTE, a.s.
 • Ing. Iveta Fillová, SE Predaj, s.r.o.
12:20-12:45

Tombola

12:45

Obed

banner